Center of Excellence in Space Sciences, India

cessi.in

List of Selected Candidates for the Interview(2015)

Sl. No. Application No. Name Interview Reporting Date & Time
1215662 Sanchita Pal May 26, 2015, 10 a.m.
2215786Lekshmi B May 26, 2015, 10 a.m.
3215791 Suman Kundu May 26, 2015, 10 a.m.
4215795Amar Deo Chandra May 26, 2015, 10 a.m.
5215830Sabina Gurung May 26, 2015, 10 a.m.
6215846Ajith T C May 26, 2015, 10 a.m.
7215874Abinash Kumar Shaw May 26, 2015, 10 a.m.
8215890Bapan Gowala May 26, 2015, 10 a.m.
9216041Sukanta Chowdhury May 26, 2015, 10 a.m.
10216077 Shilpa Sarkar May 26, 2015, 10 a.m.
11216594Sayan Dey May 26, 2015, 10 a.m.
12218678Sayan Kumar Pal May 26, 2015, 10 a.m.
13219397Sourav Kumar Kajli May 26, 2015, 10 a.m.
14219622 Susovan Das May 26, 2015, 10 a.m.
15219685Sasthi Charan Mandal May 26, 2015, 10 a.m.
16220052 Dipanita Kar May 26, 2015, 10 a.m.
17220401Subhajit Pal May 26, 2015, 10 a.m.
18220424Bibhuti Kumar Malik May 26, 2015, 10 a.m.
19220461Jyotirish Das May 26, 2015, 10 a.m.
20220537Atanu Koley May 26, 2015, 10 a.m.